Regulamin

 1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.ucieczkaztwierdzy.pl lub telefonicznie, zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.

 2. Uczestnictwo w grze równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

 3. Obiekt "Ucieczka Z Twierdzy" przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 16 rok życia. Osoby poniżej tego wieku mogą wziąć udział w grze tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

 4. W grze można wziąć udział tylko poprzez uprzednie zarezerwowanie pokoju poprzez maila, stronę internetową lub telefonicznie.

 5. W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Pracownicy „Ucieczki Z Twierdzy” mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników jest pod wpływem wyżej wymienionych środków.

 6. W pomieszczeniu znajdują się kamery transmitujące obraz. Służą one do nadzorowania przebiegu gry oraz zapewnieniu bezpieczeństwa. Materiały te nie będą wykorzystywane w innych celach.

 7. Po zakończonej grze istnieje możliwość wykonania zdjęcia pamiątkowego. W tym przypadku uczestnicy wyrażają zgodę na publikację tego zdjęcia na stronie i profilu „Ucieczka Z Twierdzy”

 8. Wnętrze „Ucieczki Z Twierdzy” ma charakter historyczny. Zabrania się modyfikowania i niszczenia części stałych np. mury, elewacja, drzwi itp.

 9. Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych. Szczególnie dotyczy urządzeń rejestrujących dzwięk oraz obraz.

 1. Uczestnicy zobowiązują się do tego, by nie upowszechniać zagadek „Ucieczki Z Twierdzy”.

 2. W przypadku niestosowania się do postanowień regulaminu pracownicy mają prawo wyprosić uczestników z terenu obiektu. W takiej sytuacji czetnikom gry, nie przysługuje zwrot pieniędzy.

 3. Płatność za grę odbywa się przed jej rozpoczęciem w formie gotówki.

 4. Wysokość opłaty jest regulowana cennikiem oraz promocjami dostępnymi na miejscu oraz na stronie www.uczieczkaztwierdzy.pl

 5. Korzystanie z obiektu nie jest zalecane :

  1. kobietom w ciąży

  2. osobom z zaburzeniami ruchu i równowagi

  3. osobom z chorobami układu krążenia i serca

  4. osobom cierpiącym na lęk przed ciemnymi i małymi pomieszczeniami

  5. osobom cierpiącym na epilepsję

  6. osobom z innymi przeciwwskazaniami zdrowotnymi.

 6. Pokój zagadek „Ucieczka Z Twierdzy” znajduje się na terenie klasztoru. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do zachowania nie narzucającego się ojcom Karmelitom. Szczególnie ważne jest zachowanie spokoju, nie krzyczenie oraz nieśmiecenie.

Wersja do druku