Regulamin

Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.ucieczkaztwierdzy.pl lub telefonicznie, zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry. Korzystający z Fortu są zobowiązani wykonywać, w pierwszej kolejności polecenia organizatorów i stosować się do zasad regulaminów.

 1. Uczestnictwo w grze równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
 2. Obiekty "Ucieczka Z Twierdzy" przeznaczone są dla osób, które ukończyły 16 rok życia. Osoby poniżej tego wieku mogą wziąć udział w grze tylko pod opieką osoby pełnoletniej lub z pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 3. W grze można wziąć udział tylko poprzez uprzednie zarezerwowanie pokoju poprzez maila, stronę internetową lub telefonicznie.
 4. Organizator ma prawo odmówić rozpoczęcia imprezy ze względu na złe warunki atmosferyczne.
 5. Dla zamówionych imprez z kwotą realizacji powyżej 200 zł, wymagana jest opłata rezerwacyjna w wysokości 100 zł. W sytuacji rezygnacji z rezerwacji w dniu imprezy kwota ta nie będzie zwracana.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uszkodzone i pozostawione na terenie fortu, podczas imprez tam organizowanych.
 7. Każdy uczestnik może zrezygnować z zabawy w dowolnym momencie powiadamiając o tym organizatora i udając się do bramu fortu.
 8. W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Pracownicy „Ucieczki Z Twierdzy” mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników jest pod wpływem wyżej wymienionych środków.
 9. Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się trasami wyznaczonymi przez organizatorów.
 10. Zabrania się wkraczać na tereny wyłączone z zabawy przez organizatorów.
 1. W pomieszczeniach znajdują się kamery transmitujące obraz. Służą one do nadzorowania przebiegu gry oraz zapewnieniu bezpieczeństwa. Materiały te nie będą wykorzystywane w innych celach.
 2. Po zakończonej grze istnieje możliwość wykonania zdjęcia pamiątkowego. W tym przypadku uczestnicy wyrażają zgodę na publikację tego zdjęcia na stronie i profilu „Ucieczka Z Twierdzy”
 3. Wnętrze „Ucieczki Z Twierdzy” ma charakter historyczny. Zabrania się modyfikowania i niszczenia części stałych np. mury, elewacja, drzwi itp.
 4. Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych. Szczególnie dotyczy urządzeń rejestrujących dźwięk oraz obraz.
 5. Uczestnicy zobowiązują się do tego, by nie upowszechniać zagadek „Ucieczki Z Twierdzy”.
 6. W przypadku niestosowania się do postanowień regulaminu pracownicy mają prawo wyprosić uczestników z terenu obiektu. W takiej sytuacji czetnikom gry, nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 7. Płatność za grę odbywa się przed jej rozpoczęciem w formie gotówki.
 8. Wysokość opłaty jest regulowana cennikiem oraz promocjami dostępnymi na miejscu oraz na stronie www.uczieczkaztwierdzy.pl
 9. Korzystanie z obiektu nie jest zalecane :
  1. kobietom w ciąży
  2. osobom z zaburzeniami ruchu i równowagi
  3. osobom z chorobami układu krążenia i serca
  4. osobom cierpiącym na lęk przed ciemnymi i małymi pomieszczeniami
  5. osobom cierpiącym na epilepsję
  6. osobom z innymi przeciwwskazaniami zdrowotnymi.
 10. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za skutki wynikające z nierespektowania regulaminu.
Wersja do druku